Sieker
Sieker
Die Regenwasserexperten

Sieker – Eksperci w zakresie wody deszczowej

Biuro inżynierskie Prof. dr Sieker sp. z.o.o. oferuje usługi konsultacyjne oraz produkty w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Na naszej stronie internetowej można znaleźć szczegółowe informacje techniczne na temat min. możliwości zagospodarowania wód opadowych, oczyszczania ścieków, rewitalizacji rzek oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Nasza wizja i filozofia

Wizja i filozofia naszej firmy koncentrują się na wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi, redukcji zużycia energii i ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem potrzb społecznych. Nasza działalość opiera się na systemowym i zrównoważonym podejściu do rozwiązywanych problemów i zagadnień.
Bogata wiedza teoretyczna, doskonałe przygotowanie techniczno-inżynieryjne z możliwościami badawczymi oraz niezwykle duże doświadczenie praktyczne czynią nas jednym z najbardziej wpływowych biur inżynierskich, specjalizujących się w innowacyjnym zarządzaniu wodami opadowymi. Nasza oferta obejmuje innowacjne technologiczne, niezawodne narzędzia i zintegrowane metody w zarządzaniu zasobami wód opadowych na terenach zurbanizowanych i naturalnych zgodnie z założeniami dobrych praktyk.
Oprócz doświadczenia w zakresie kompleksowego przygotowania i realizacji projektów oraz zarzadzania nimi, posiadamy również szerokie doświadczenia w dziedzinie rozwoju oprogramowania komputerowego. Ze względu na naszą działalność w pracach badawczych i wdrożeniowych z zakresu prognoz hydrologicznych i modelowania hydrologichnego stworzylismy model STORM.XXL, który umożliwia symulację złożonych problemów hydrologichnych w zlewniach naturalnych i zurbanizowanych, jak i również wymiarowanie technicznych systemów zarządzania gospodarką wodną różnych typów.

Realizacje i referencje

Kompetencja naszych, cieszących się międzynarodowym uznaniem, inżynierów w połączeniu z precyzją i jakością ich pracy umożliwia nam realizację wielu międzynarodowych projektów.
Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową. Jej najlepszym przykładem jest projekt w Maroku realizowany we współpracy z Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ a obejmujący modelowanie hydrologiczne dwóch zlewni (Haouz i Dades) oraz planowanie zintegrowanego zarządzania wodą deszczową.
Realizowaliśmy również koncepcję ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Hafar al Batin w Arabii Saudyjskiej. Poprzez zastosowanie modelu hydrologicznego i hydraulichnego zaproponowaliśmy szereg rozwiązań technicznych mających na celu złagodzenie coraz częściej występujących tam powodzi.
Innym przykładem jest projekt realizowany w Chińskiej Republice Ludowej na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Celem głównym tego przedsięwzięcia jest opracowanie i zastosowanie innowacyjnych kryteriów oceny małych elektrowni wodnych w zakresie zrównoważonej eksploatacji pod względem społeczno-gospodarczym i środowiskowym z uwzględnieniu zmian klimatycznych i użytkowania gruntów. Projekt obejmuje zlewnię rzeki Wuyang w prowincji Guizhou.
Nasze projekty realizujemy przy współpracy partnerów instytucjonalnych oraz jednostek naukowych. Praktyka ta ma na celu poszukiwanie jak najlepszych rozwiaząń technicznych uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów można znalźć na tej stronie internetowej w języku niemieckim lub angielskim. Obejmują one raporty, sprawozdania, rysunki techniczne, analizy i publikacje.

Jesteśmy aktywni w następujących obszarach:

 • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne
 • Oczyszczanie wód opadowych
 • Rozwój prouktów i rozwiązań technicznych
 • Zrównoważone planowanie
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • Opracowanie map zagrożenia powodziowego oraz zanieczyszczeniami
 • Badania i rozwój
 • Tworzenie oprogramowania komuterowego w zakresie gospodarki wodnej
 • Rozwój i rewitalizacja rzek oraz terenów nadrzecznych
 • Szkolenia

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresu naszych działań i usług prosimy o korzystanie ze strony głównej (język niemiecki / angielski) lub o bespośredni kontakt.

Kontakt

W przypadku korespondencji w jezyku polskim prosimy o kontakt z panem Dr Mariusz Merta: m.merta[at]sieker.de